برگزاری «جشن هنر» توسط دانشجویان فرهنگ و هنر
برگزاری «جشن هنر» توسط دانشجویان فرهنگ و هنر
مراسم جشن هنر به مناسبت روزهای معماری و گرافیک برگزار شد.