با اعطای گواهینامه از سوی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی فرهنگ و هنر و دانشگاه جامع علمی کاربردی؛ کارگاه روش تحقیق در واحد 33 تهران برگزار می شود
با اعطای گواهینامه از سوی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی فرهنگ و هنر و دانشگاه جامع علمی کاربردی؛ کارگاه روش تحقیق در واحد 33 تهران برگزار می شود
همزمان با روز پژوهش کارگاه روش تحقیق در مرکز علمی- کابردی فرهنگ و هنر واحد 33 تهران برگزار می شود.
 همایش علمی گردشگری در واحد 33 تهران برگزار شد
به مناسبت هفته پژوهش، همایش علمی گردشگری روز یکشنبه (23 آذرماه ) در مرکز علمی- کاربردی فرهنگ و هنر واحد 33 تهران برگزار شد.