برگزاری تریبون آزاد دانشجویی
برگزاری تریبون آزاد دانشجویی
بازدید علمی دانشجویان از روستای تاریخی میمند
بازدید علمی دانشجویان از روستای تاریخی میمند
تعدادی از دانشجویان رشته گردشگری مرکز علمی- کاربردی فرهنگ و هنر جوادالائمه استان یزد در یک گردش علمی از روستای میمند بازدید کردند.
تجلیل از فعالان نهج البلاغه شهریزد
تجلیل از فعالان نهج البلاغه شهریزد