برگزاری مراسم روز معلم در علمی- کاربردی فرهنگ و هنر قزوین
برگزاری مراسم روز معلم در علمی- کاربردی فرهنگ و هنر قزوین
مراسم گرامیداشت مقام معلم در مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنر قزوین با حضور اساتید این مرکز برگزار شد.
 «آنتراکت» در جشنواره سراسری تئاتر تجربه
نمایش «آنتراکت» به کارگردانی میثم ملازینل از دانشگاه جامع علمی کاربردی فرهنگ و هنر قزوین در پانزدهمین جشنواره تئاتر تجربه حضور یافت.