برگزاری کنسرت موسیقی همنوازان شهریار درمرکز علمی کاربردی واحد11 موسیقی
برگزاری کنسرت موسیقی همنوازان شهریار درمرکز علمی کاربردی واحد11 موسیقی
گروه همنوازان شهریار چهاردهم دی ماه درسالن اجتماعات مرکز علمی کاربردی واحد 11 به مناسبت هفته وحدت به اجرای قطعاتی پرداختند.
اجرای گروه موسیقی واحد11در جشنواره عرضه و فروش آثار و تولیدات دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی سراسر کشور
اجرای گروه موسیقی واحد11در جشنواره عرضه و فروش آثار و تولیدات دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی سراسر کشور
گروه موسیقی مرکز علمی کاربردی واحد11 درمراسم افتتاحیه جشنواره عرضه و فروش آثار و تولیدات دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی سراسر کشور به اجرای موسیقی پرداختند .
 واحد 11/ تشکیل بانک اطلاعاتی گروه های موسیقی
دانشگاه علمی کاربردی واحد یازده موسیقی همزمان با شروع نیمسال دوم نودوسه اقدام به جمع آوری اطلاعات گروههای دانشجویی فعال در زمینه موسیقی نمود.