نمایشگاه عکس انقلاب در واحد 5 تهران
برگزاری دو دوره آموزشی در مرکز علمی- کاربردی واحد 5 تهران
برگزاری دو دوره آموزشی در مرکز علمی- کاربردی واحد 5 تهران
 کارگاه آموزشی «کاغذ و مقوا در چاپ» توسط واحد 5 تهران برگزار می شود
کارگاه آموزشی «کاغذ و مقوا در چاپ» از تاریخ 13 لغایت 15 بهمن ماه توسط مرکز علمی- کاربردی فرهنگ و هنر واحد 5 تهران برگزار می شود.
 برپایی نمایشگاه عکس با موضوع محیط زیست با عنوان "آنچه می بینیم، آنچه نمی‏ بینیم"
با هدف کمک به بیماران روانی مزمن، و در جهت پیشبرد اهداف علمی و آموزشی دانشکده، نمایشگاه عکس با موضوع محیط زیست با عنوان " آنچه می بینیم، آنچه نمی بینیم" بر پا می شود.
 برگزاری دوره آموزش چاپ به همت واحد پنج تهران
دوره آموزش صنعت چاپ به همت مرکز آموزش علمی و کاربردی شماره پنج تهران در سازمان چاپ و انتشارات ایران آغاز شد.
 برپایی نمایشگاه عکس «محرم از نگاه دوربین»
به مناسبت فرارسیدن ایام اربعین حسینی نمایشگاه عکس «محرم از نگاه دوربین» در مرکز آموزش عالی علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 5 تهران برپا شد.