شماره پیگیری:

تلفن: 021-66494127

66499645

آدرس پستی: تهران. خیابان طالقانی غربی. بین میدان فلسطین و خیابان وصال. خیابان سرپرست جنوبی. کوچه پارس. پلاک 1 . 

Email: art.elmikarbordi@gmail.com